Skip to content

Xboyz.se i ny version

Hej kära medlemmar! Vi har uppgraderat och bytt plattform. Vi breddar forumet med avdelningar för PC, Playstation och Nintendo. Vi har med tiden spridit oss över alla plattformar och det är fortfarande roligast att spela tillsammans, oavsett plattform.

Ni kommer alla behöva logga in för att ert konto skall aktiveras igen.